O Asociaci

Asociace brněnských architektů a stavitelů je profesní apolitické sdružení odborníků, kterým záleží na rozvoji Brna. Chtějí se zasadit, aby se město rozvíjelo způsobem, který bude co nejlépe sloužit lidem, jenž s ním mají spojený svůj každodenní život. Sdružuje architekty, urbanisty, stavitele, projektanty i investory a je otevřené i všem dalším profesím, které usilují o rozvoj města.

Brno má díky své poloze a lidskému potenciálu velké rozvojové předpoklady, které ale zatím plně neužívá. Hlavním záměrem Asociace je stát se silným partnerem města při vytváření stabilního prostředí pro jeho trvale udržitelný rozvoj a pomoci Brnu při vytváření územnímu plánu, na kterém bude panovat široká shoda odborníků.

Vedení Asociace

 

 

Ing. Marek Vinter, MBA

Ing. Marek Vinter, MBA

Předseda správní rady

Celý svůj profesní život se věnuje stavebnictí, více než 12 let pak investiční výstavbě. Podílel se na řízení několika úspěšných bytových a komerčních projektů.

Mým cílem v rámci asociace je přispět svými znalostmi a zkušenostmi ke stabilizaci oborového prostředí, ke zlepšení komunikace se všemi účastníky investičního procesu a k nastavení jednoduchých a jednotných pravidel.

 

 

Mgr. Ing. Tomáš Kaláb

Mgr. Ing. Tomáš Kaláb

Místopředseda správní rady

Od roku 2010 je ředitelem stavební firmy KALÁB. Navazuje na úspěšné podnikání svého otce, který firmu založil už v roce 1993.

Rád bych přispěl k tomu, aby Brno bylo úspěšným městem evropského významu. Za zásadní krok k tomu považuji rychlé přijetí funkčního územního plánu, který bude mimo jiné respektovat i rostoucí poptávku po rezidenčních a komerčních nemovitostech.

Prof. Ing. Karel Tuza, CSc.

Prof. Ing. Karel Tuza, CSc.

Místopředseda správní rady

Významný brněnský architekt, spoluzakladatel architektonické kanceláře A PLUS.

Ing. arch. Tomáš Zlámal

Ing. arch. Tomáš Zlámal

Člen správní rady

Významný brněnský architekt, člen spolku Obecní dům Brno, v letech 1994-2000 člen představenstva České komory architektů, majitel architektonického studia Atelier Zlámal.

Mgr. František Šudřich

Mgr. František Šudřich

Člen správní rady

Pracuje jako marketingový manažer pro společnost Trikaya Czech Republic. Pravidelně zpracovává a vydává analýzy vývoje trhu novostaveb v Brně.

Jedním z úkolů stavitelů v Brně je zlepšit si své jméno a pověst. A to jak směrem k veřejnosti, tak směrem k úřadům a magistrátu. Pro Asociaci se snažím být poradcem zejména v této oblasti, protože pevně věřím, že stavitelství je stále poctivá profese, která významně přispívá městu a jeho obyvatelům.

 

Ing. Tomáš Beneš

Ing. Tomáš Beneš

Člen správní rady

Od roku 2007 pracuje v developerské společnosti, věnuje se zejména akvizici nových investičních příležitostí, tak přímé realizaci i i přímo zákazníkům v rámci předávání a vad děl. Jako vedoucí pobočky působí od roku 2011.

Cílem v asociaci je přispět k nastavení nových mechanismů k fungovaní mezi městem Brnem, podnikatelskou sférou ve stavebnictví a zejména se snažit napravit jméno developerů – že to není již roky sprosté slovo.

 

MVDr. Hana Vyplelová

MVDr. Hana Vyplelová

členka správní rady

Výkonná ředitelka společnosti IMOS development.