Konference Odborně o Brně je z důvodů epidemické situace odložena.
O novém termínu konání akce Vás budeme kontaktovat.

Děkujeme za pochopení 

 

Asociace brněnských architektů a stavitelů  ABRAST se již pátým rokem věnuje tématům, která považuje  z hlediska rozvojem města Brna za klíčová. Rozvíjíme dialog mezi soukromými subjekty a samosprávou na úrovni obecných principů a zásad, nikoliv partikulárních zájmů jednotlivých společností.

Přijměte prosím pozvání na výroční konferenci Odborně o Brně pod záštitou primátorky Markéty Vaňkové a následné neformální setkání u příležitosti pěti let založení Asociace.

Právní rámec stavebnictví
Protipovodňová ochrana v Brně
Územní plánování

 

15:00 – otevření prostor a registrace účastníků

15:50 – Zahájení

16:00 – Úvodní slovo

16:20 – 1. panelová diskuze: Právní rámec stavebnictví

– stav rekodifikace stavebního zákona
– dopady právních úprav na přípravu nového územního plánu

Tomáš Kaláb – ABRAST
Jiří Buryan – advokátní kancelář Havel & Partners
Jiří Nezhyba – advokátní kancelář Frank Bold

 

16:50 – 2. panelová diskuze: Protipovodňová ochrana v Brně

– shrnutí, aktuální stav a vývoj
– možná řešení stavební uzávěry v záplavových zónách

Martin Diviš – ABRAST
Marta Kolková – Vedoucí odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství města Brna
Tomáš Roth – Aquatis
Radim Vítek – Kancelář architekta města Brna

17:20 – 3. panelová diskuze: Územní plánování

– Stav zapracování připomínek k novému územnímu plánu
– Návrhy nových systémových změn

Tomáš Zlámal – ABRAST
Michal Sedláček – Kancelář architekta města Brna
Petr Hladík – 1. náměstek primátorky města Brna
Pavla Pannová – Vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje města Brna

Po skončení konferenční části možnost zúčastnit se komentované prohlídky výstavy Burian – Křivinka, Petr Pelčák, Rusín & Wahla Stavby a projekty za účasti autorů a Mies v Brně / Villa Tugendhat.

18:00 – Oslava výročí 5 let založení Asociace brněnských architektů a stavitelů – Steak house Pavillon

20:00 – Předání výročního ocenění Asociace brněnských architektů a stavitelů za výjimečný přínos pro rozvoj Brna

 

Na konferenci je omezená kapacita
Registrujte se prosím na e-mailové adrese info@brast.cz

Je možné se zúčastnit pouze výroční oslavy ve večerních hodinách v prostorách nedaleké restaurace Steak House Pavillon. Svoji účast prosím potvrďte i v případě, že se zúčastníte pouze večerního programu.

abrast_logo_2


V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte paní Danu Brabcovou, tel.: +420 739 586 913