Všem návštěvníkům, vystupujícím i partnerům velmi děkujeme za účast na konferenci.

Doufáme, že splnila vaše očekávání a byli jste s jejím průběhem spokojeni.

 

 

Metropolitní oblasti jsou v evropském globálním měřítku vnímány jako hlavní nositelé ekonomického a společenského rozvoje. Město Brno a jeho širší aglomerace je třetí největší metropolitní oblastí v ČR s více než 600 tis. obyvatel.

Její úspěšný rozvoj je závislý především na úzké spolupráci Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna. Konference je koncipována především jako odborné pojmenování problému brněnské metropolitní oblasti a výzva samosprávným orgánům k jejich řešení.

Jak mohou obecní samosprávy ovlivňovat metropolitní oblast?
Dokážeme společně regulovat pokračující suburbanizaci?
Jak ovlivňuje územní plánování hospodářský rozvoj regionu?
Je možné v současném legislativním prostředí úspěšně prosazovat celospolečenské zájmy?

 

13:00 – otevření prostor a registrace účastníků

14:00 – Zahájení – Marek Vinter, předseda Asociace brněnských architektů a stavitelů


Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.
Sociální geograf, Akademický pracovník Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
Téma: Socioekonomické procesy a trendy v Brněnské metropolitní oblasti

 

 

Doc.ing.arch. Michal Sedláček, AIA
Ředitel Kanceláře architekta města Brna (KAM)
Téma: Vize rozvoje města Brna jako centra metropolitní oblasti

 

 

Ing.arch. Cyril Vltavský
Vedoucí Odboru hlavního architekta MM Ostravy, Hlavní architekt města
Téma: Spolupráce Moravskoslezského kraje a Ostravy při koordinování a implementaci územně plánovacích dokumentací

 

 

15:10 – 15:30 – 1. přestávka – coffee break

Ing. arch. Jaroslav Dokoupil
Hlavní architekt Arch.Design Group
Téma: Společná témata brněnské metropolitní oblasti, stav územně plánovacího prostředí, překážky spolupráce

 

 

jan-bahyl_2_

Mgr. Ing. Ján Bahýľ
Advokát, specialista na oblasti územního plánování, stavebního řádu a právo životního prostředí
Téma: Analýza právního prostředí a limitů rozvoje metropolitní oblasti

 

 

Ing. arch. Pavla Bumbálková
Projektová manažerka a do roku 2012 ředitelka OC Olympia Brno, projektová manažerka společnosti CTP
Téma: Podmínky investování v Brněnské metropolitní oblasti z pohledu významného investora

 

 

16:30 – 16:50 – 2. přestávka – coffee break

RNDr. Petr Duchoň
Primátor města Brna 1998 -2004, europoslanec 2004-2009.
Téma: Problematika spolupráce samosprávných subjektů v metropolitních oblastech, evropská inspirace

 

 

Ing. Radim Gill
Ředitel a jednatel Haskoning DHV Czech Republic s.r.o.
Téma: Souvislosti ekonomického rozvoje, strategického a územního plánování v Brněnské metropolitní oblasti

 

 

Ing. Petr Vokřál
Primátor statutárního města Brna
Shrnutí konference a reflexe hlavních témat

 

 

 

17:50 – Závěr konference

18:00 – 19:30 – Večeře formou rautu,

20:00 – Afterparty – Erin’s Flag Irish Pub, Biskupská 3

Vstupné na konferenci
– členové Asociace brněnských architektů a stavitelů: ZDARMA
– zástupci státní správy: 500 Kč
– základní cena: 2 500 Kč

 

abrast_logo_2


Partneři konference

VIP partneři

ptacek

Partneři konference

abrast_logo_2      

            

Mediální partner

logo


V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte paní Danu Brabcovou, tel.: +420 739 586 913