Primátor Vokřál děkuje Abrastu za vyjádření k ŽUB i dosavadní spolupráci

22. prosince zaslal primátor Vokřál Asociaci brněnských architektů a stavitelů poděkování za vyjádření k situaci kolem přesunu ŽUB a také dosavadní spolupráci. Jsme rádi, že město reaguje pozitivně na odborná vyjádření a stanoviska, která za Asociaci poskytujeme. text dopisu:     Vážený pane předsedo, obdržel jsem Váš e-mail ze dne 8. prosince 2017 se stanoviskem ke studii proveditelnosti železničního uzlu Brno. Velmi si vážím zájmu odborné a podnikatelské veřejnosti zastoupené Asociací brněnských architektů a stavitelů ABRAST a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji o  problematiku přestavby železničního uzlu, která souvisí s řadou dalších klíčových oblastí rozvoje – globální i regionální dostupností města, ale především s kvalitním rozvojem území města i podnikatelského prostředí.  Děkuji za sdělení Vašeho stanoviska k preferenci varianty přestavby železničního uzlu Brno i o jeho obsáhlé zdůvodnění. Dovoluji si Vás ubezpečit, že rozhodnutí o přestavbě železničrního uzlu, a zvláště o následné realizaci tohoto rozsáhlého projektu, klíčového pro další rozvoj města Brna, věnujeme patřičnou pozornost. Dovoluji si Vám také poděkovat za dosavadní spolupráci a přeji vše dobré v nadcházejícím roce. S pozdravem Petr...

Vyjádření náměstka Andera k hlavním okruhům k řešení z pohledu ABRAST

Náměstek primátora Martin Ander odpověděl na dopis předsedy správní rady Tomáše Kalába, ve kterém komentuje několik oblastí, o kterých spolu dlouhodobě diskutují. Přečtěte si kompletní znění dopisu.   Vážený pane Kalábe. koncem června letošního roku jsem od Vás obdržel “Hlavní okruhy k řešení z pohledu architektů a stavitelů v Brně” v oblasti územního plánování a investorské činnosti , které vyjádřila Asociace brněnských architektů a stavitelů, jíž jste předsedou. Vámi definovanými hlavními okruhy v oblasti územního plánování jsem se v rámci své působnosti náměstka primátora pro rozvoj města v uplynulém čase zabýval a nyní bych Vás rád informoval o krocích, které byly v této oblasti učiněny. Oblast územního plánování: 1. K nedostatkům stávajícího Územního plánu města Brna (ÚPmB) – nedostatečné nabídce disponibilních ploch, nevyhovujícím funkčním a prostorovým regulativům : Samospráva města vnímá velmi obtížnou projednatelnost komplexních souborů změn ÚPmB, jakým ve své finální podobě byl návrh Aktualizace ÚPmB. Plošné změny nevyhovující funkční a prostorové regulace tedy nejsou předmětem žádného z připravovaných souborů změn. Nicméně v rámci souboru celoměstských změn 41. a 42. soubor byl schválen podnět řešit změny, které mohou částečně reagovat na Vámi uváděné skutečnosti. Jedná se zejména o změnu AB 9112 – CM. jejímž požadavkem na řešení je stabilizovat vyčerpané návrhové plochy. Touto změno u budou vytvořeny podmínky, které umožní následnými změnami hledat v ÚPmB další nabídku disponibilních ploch. Základní koncepce rozvoje území stávajícího ÚPmB je postavena na předpokladu dosáhnout ve svém návrhovém období (době platnosti ÚPmB) 420 tisíc obyvatel a tento cíl nebyl dosud naplněn. V 41. a 42. souboru změn jsou rovněž zahrnuty celoměstské změny AB 1 O až 12/ 12 -CM. jejichž požadavkem formulovaném v zadání je reagovat např. i na podstatnou změnu podmínek, a to judikaturou vyřčenou závaznost míry využití...

Program Valné hromady – 20. 10. 2015

Vážení kolegové, Zasíláme vám upřesněný podrobný program Valné hromady Asociace brněnských architektů a stavitelů , která se uskuteční 20.10.2015 od 16hod v sídle stavební firmy KALÁB, na ul. Vídeňská 15. Zahájení,  ověření usnášeníschopnosti, volba volební komise (Marek Vinter) Zprávu o činnosti Asociace (Tomáš Kaláb) Aktuální informace o situaci v územním plánování a přípravě Útvaru městského architekta, úvaha nad budoucím směřování Asociace (Jaroslav Dokoupil) Vystoupení hostů (JmSPS, Fórum Diskuze o městě) Diskuse na základě přednesených zpráv (Marek Vinter) Volby nové správní rady (Volební komise) Těšíme se na vaši účast. Tomáš Kaláb Předseda Spolku...