Strategický plán sociálního začleňování

Reakce na schválení Strategického plánu sociálního začleňování města Brna 2016 -2019 Asociace brněnských architektů a stavitelů reaguje na schválení Strategického plánu sociálního začleňování města Brna 2016 – 2019, který byl projednán 15. března 2016 Zastupitelstvem města Brna. Velice oceňujeme, že město Brno v této oblasti intenzivně pracuje na zlepšení. Ve strategii se podrobně zaměřuje na pět problematických oblastí, kterými jsou: bydlení, vzdělávání, zaměstnanost, prevence a integrace cizinců. Podobně jako v Koncepci sociálního bydlení 2015 – 2025 se i v tomto materiálu objevil nástroj, který má zvýšit dostupnost standardního nájemního bydlení na soukromém trhu – tzv. inkluzivní bydlení. Tento program si klade za cíl, aby developeři při výstavbě bytových domů vyčlenili část budovaných bytů (např. jednu desetinu) pro sociální účely. Asociace brněnských architektů a stavitelů si dovoluje vůči tomuto návrhu ohradit. A to hned z několika důvodů: Program inkluzivního bydlení tak, jak je formulovaný, je naprosto nejasný a zmatečný. Z dokumentu nelze dovodit, kdo by byl vlastníkem vyčleněných bytů, kdo by za pořízení bytů platil atp. Pouze v tabulce pod článkem v řádku 1.3.3. Pilotní ověření tzv. inkluzivního bydlení je uvedeno, že program nevyžaduje žádné náklady. Soukromý investor nemůže nahrazovat sociální funkci státu. Představa, že klienti, kteří si v bytovém domě pořídí zbývající byty, navýší svou hypotéku o 300-400 tisíc, protože ve stejném domě je několik sociálních bytů, je absurdní. K tomuto zdražení by v důsledku takto navrženého programu muselo dojít. Pro běžnou mladou rodinu by to znamenalo, že bude hypotéku splácet cca o 6 – 8 let déle. Developerská společnost není nikdy konečným vlastníkem budovaných bytů. Je pouze zprostředkovatelem bydlení. Byty na nájemní trh umísťuje jejich vlastník = konečný klient. Vyčlenění takového počtu bytů pro sociální účely by mohlo...

Asociace brněnských architektů a stavitelů zvolila nové vedení

Na valné hromadě, konané 20. 10. 2015, zvolili brněnští stavitelé a architekti nové vedení své asociace. „Počet členů správní rady jsme rozšířili. Věříme, že více zapojených členů nám pomůže ještě lépe fungovat a naplňovat vytyčené cíle.“ Vysvětlil volbu nového vedení bývalý předseda správní rady Tomáš Kaláb. Nově tak správní rada Asociace brněnských architektů a stavitelů působí ve složení: Tomáš Kaláb (KALÁB), Marek Vinter (AvrioInvest), František Šudřich (Trikaya), Jaroslav Dokoupil (Arch.Design), Tomáš Zlámal (Ateliér Zlámal), Karel Tuza (A Plus), Hana Vyplelová (IMOS development) a Tomáš Beneš (BEMETT). Novým předsedou správní rady byl zvolen Marek Vinter. Na společné schůzi všech členů Asociace byly vytyčeny cíle jejího dalšího směřování. Tři členové správní rady působí v poradním orgánu radnice pro rozvoj města – Brněnské ozvučné desce, a další možnosti, jak městu pomoci, Asociace zvažuje i u dalších projektů. „Spolu s náměstkem primátora, panem Anderem, jsme se na společném jednání probírali naši spolupráci v rámci plánování útvaru hlavního architekta. Asociace by mohla být jedním z členů kontrolního orgánu, který by hlídal nezávislé fungování nově zřizovaného Útvaru hlavního architekta.“ Vysvětluje Karel Tuza, místopředseda ABRAST. „Právě nezávislost a vysoký korupční potenciál je často kritizovaným hlediskem nového Útvaru. Dohled architektů a stavitelů, jakožto významných uživatelů Územního plánu, by pomohl k zajištění lepší kontroly a transparentnosti.“ Doplňuje Marek Vinter, předseda ABRAST. Dalším důležitým cílem Asociace je zajištění dobré informovanosti veřejnosti v oblasti územního plánování v Brně. Po zrušení aktualizace územního plánu prochází nově připravené změny schvalovacími procesy v podobě jednotlivých balíků. Veřejnost se ale o konkrétních změnách dozvídá jen strohé informace. O obsahu jednotlivých balíků radnice informuje jen v minimální míře. „Jsme rádi, že pan náměstek vyhověl našemu požadavku a připravované změny tak nyní občané naleznou...

Soukromá investiční výstavba nemůže financovat sociální bydlení

Reakce na Koncepci sociálního bydlení 2015-2025 Asociace brněnských architektů a stavitelů reaguje na Koncepci sociálního bydlení 2015-2025, která byla schválena v pondělí 12. Října 2015. Z koncepce má vycházet zákon o sociálním bydlení, který by měl podle plánu začít platit od roku 2017. Tato koncepce zvažuje možnost, aby při výstavbě nových bytových domů bylo povinností developerů vyhradit určité procento nově vznikajících bytů jako sociální nebo dostupné. Jménem Asociace brněnských architektů a stavitelů se dovolujeme vůči tomuto návrhu ohradit. Představa, že typický klient nového bytu, tj. mladá rodina s malými dětmi s uzavřenou hypotékou na 30 let, bude dlouhé roky splácet byt svého souseda, je pro nás zcela absurdní. Propojovat tímto způsobem sociální funkci státu se soukromým podnikáním, které již tak získává ze strany úřadů a státních orgánů velmi malou podporu, považujeme za zcela neopodstatněný krok. Stejně tak nesouhlasíme s vyjádřením nedávno odvolaného náměstka pražské primátorky Matěje Stropnického, že je žádoucí rozptylovat bytový fond sociálního bydlení i do sféry novostaveb. „Novostavby svou kvalitou a hodnotou představují to nejlepší na trhu nemovitostí. Klienti jsou ochotni za byt v novostavbě ze zcela racionálních důvodů platit vyšší kupní cenu, než za starší byty. Je neopodstatněné, aby dražší nové byty byly povinně určeny jako sociální bydlení pro osoby, které svými příjmy nedosahují na běžné tržní nájemné.“ Komentuje vyjádření předseda Asociace brněnských architektů a stavitelů Marek Vinter. Tento stav by nejenom odrazoval klienty od koupě bytů v novostavbách, ale zároveň by snižoval hodnotu těchto nemovitostí. Pan Stropnický se vyjadřuje, že převažovat budou osamělí senioři, mladé rodiny s malými dětmi nebo lidé se zdravotním postižením. S touto domněnkou také nesouhlasíme, protože dle Koncepce sociálního bydlení by si bydlení v tzv. sociálních či dostupných bytech nárokovali všichni, jejichž dosavadní náklady na bydlení představují...